Jak usunąć rdzę ze stali nierdzewnej?

Stal nierdzewna jest  materiałem, który posiada wysoką odporność na korozję. Jednak nie oznacza to, że pojawienie się korozji jest niemożliwe. W sytuacjach, kiedy warstwa pasywna stali nierdzewnej zostanie naruszona, wtedy pojawia się korozja. Czy usunięcie korozji ze stali nierdzewnej jest możliwe?

 Co przyczynia się do korozji stali nierdzewnej

Często przyczyną powstania rdzy na elementach stali nierdzewnej jest nieodpowiednie wykonanie połączeń już na etapie produkcji. Składa się na to brak dbałości o wykonanie spawów, metod wykończenia powierzchni czy zastosowanie nieodpowiednich materiałów dodatkowych. Wpływ na powstawanie korozji ma również metoda jej obróbki mechanicznej oraz zastosowanie nieodpowiednich metod łączenia.

Wszystkie wyżej wymienione etapy mogą spowodować niekorzystne zmiany w strukturze stali nierdzewnej, co następnie może prowadzić do korozji. Odporność stali nierdzewnej na korozję zależy od prawidłowych zabiegów pasywacji oraz wytrawiania.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na korozję stali nierdzewnej są zanieczyszczenia osiadające na powierzchni, pochodzące z kontaktu ze stalą węglową lub z zastosowanych narzędzi. Przede wszystkim należy, unikać zanieczyszczenia stali nierdzewnej cząsteczkami żelaza i stali węglowej.

Usuwanie korozji ze stali nierdzewnej

Usunięcie korozji stali nierdzewnej jest możliwe za pomocą specjalnych produktów komercyjnych takich jak pasty trawiące i pasywujące lub roztwór 10 % kwasu fosforowego. Jednak należy pamiętać, że po jego zastosowaniu jest konieczność przemyć powierzchnię stali nierdzewnej amoniakiem, a następnie wodą.

Usuwanie  rdzy ze stali nierdzewnej można również wykonać za pomocą roztworu kwasu szczawiowego. Środek należy nałożyć na powierzchnię i odczekać około 15-20 minut, a następnie zmyć strumieniem czystej wody.

Do czyszczenia stali nierdzewnej ogólnie stosuje się środki czyszczące, które oparte są na roztworach kwasu cytrynowego, fosforowego, azotowego lub szczawiowego. Nie należy stosować środków, które w swoim składzie zawierają kwas solny, który jeszcze bardziej przyczynia się do powstania rdzy.

zamknij [x]