Magnetyczność stali nierdzewnych

Właściwości magnetyczne stali nierdzewnych

 

 

Magnetyczność stali nierdzewnej jest uzależniona od jej struktury krystalicznej.

Niektóre stale nierdzewne wykazują właściwości magnetyczne są to: stal typu duplex, stale umacniane wydzieleniowo, stale o strukturze ferrytycznej, mertenzytycznej, ferrytyczno- austenicznej. Niemagnetyczne są natomiast stale o strukturze  austenicznej.

Austeniczne stale nierdzewne

 

 Stale nierdzewne austeniczne w stanie przesyconym przy współczynniku przenikalności magnetycznej około 1 są niemagnetyczne. W tych stalach występowanie przenikalności magnetycznej ponad 1 (pojawia się wówczas magnesowalność) jest związane z udziałem fazy martenzytycznej i ferrytycznej w strukturze, a także zależy od warunków obróbki cieplnej, plastycznej oraz składu chemicznego samej stali.

 

Przyczyny magnetyczności austenicznych stali nierdzewnych

 

 

 

 

zamknij [x]