Warunki budowy balustrad i poręczy zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest kluczowym dokumentem regulującym bezpieczeństwo użytkowników oraz standardy konstrukcyjne budynków. Na czym polega bezpieczeństwo użytkowania z uwzględnieniem przepisów dotyczących poręczy i balustrad?Poręcze i balustrady - zgodnie z przepisami budowlanymi

Konstrukcja balustrad

Zgodnie z przepisami, balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów. Ich konstrukcja musi zapewnić przeniesienie sił poziomych, a wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewnić skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki.

Wymagane parametry balustrad

Minimalna wysokość balustrad zależy od rodzaju budynku, przy czym maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady również jest ściśle określony. W budynkach jednorodzinnych minimalna wysokość to 0,9 m, a w budynkach wielorodzinnych 1,1 m. Maksymalny prześwit w jednorodzinnych ustawa nie reguluje, a w budynkach wielorodzinnych 0,12 m. W innych budynkach jest to 0,2 m.

Bezpieczeństwo dzieci

W budynkach, gdzie przewiduje się zbiorowe przebywanie dzieci bez stałego nadzoru, balustrady powinny być zaprojektowane tak, aby uniemożliwić wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy.

Dla osób niepełnosprawnych

W przypadku schodów i pochylni przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych, konieczne jest zastosowanie obustronnych poręczy na odpowiedniej wysokości.

Uwzględnienie rodzaju budynków

W różnych budynkach użyteczności publicznej, takich jak hale sportowe, teatry czy kina, balustrady ze stali nierdzewnej muszą spełniać dodatkowe wymagania zapewniające bezpieczeństwo użytkowników także w przypadku paniki.

Warto zaznaczyć, że powyższe przepisy mają istotne znaczenie dla projektantów, architektów oraz wykonawców, którzy muszą przestrzegać ich podczas planowania i budowy różnego rodzaju obiektów. Bezpieczeństwo użytkowników powinno być zawsze priorytetem podczas projektowania i eksploatacji budynków.

zamknij [x]